”Svensk försvarspolitik medför att vi deltar i övningar riktade mot Ryssland”, skriver Sven Hirdman och Pierre Schori.