Riksåklagaren Petra Lundh: Flera statliga instanser bevakar redan integritets- och rättighetsfrågor.