48 organisationer: Undanta allmännyttiga lotterier från hårdare krav.