20 politiker, publicister, forskare och organisationsföreträdare: Vi måste stå bättre rustade inför stora hot och kriser som kan drabba oss.