Advokat­samfundets Mia Edwall Insulander: Nya hemliga tvångsmedel kan skada den personliga integriteten