Forskare och branschföreträdare: Regering och riksdag måste nu visa politiskt mod och vilja genom att skapa de nödvändiga förutsättningarna.