Joakim Nergelius, professor i rätts­vetenskap: Snäva partitaktiska hänsyn tycks övertrumfa vikten av långsiktigt hållbara regler.