Ulf Dahlsten: Är ett förbud för äldre vaccinerade att träffas i grupper med mer än åtta personer förenligt med grundlagen?