Borås djurpark utryms efter att flera träd har fallit ner på området. Med starka vindar på ingång kan man inte garantera besökarnas säkerhet, skriver Borås Tidning. - Vi har tagit ner träd som vi har bedömt vara risker, men nu är det en storm som drar in.(TT)