Världens största tropiska våtmark härjat av elden.