Peter McGregor ansluter på lån med option på förlängning.