”Oerhört tondövt” • Tunga L-profiler reserverar sig mot hanteringen av migrationsfrågan.