Idha Holmlund hör ett popband på väg att hitta sin egen ton.