Distansundervisning kan vara en svår prövning för alla, oavsett vilken typ av utbildning man går. Men för de som studerar SFI, svenska för invandrare, kan det vara extra tufft. Att inte få möjlighet att mötas och samtala i klassrummet gör det svårare att lära sig det nya språket. Dessutom har många SFI-elever inte tillgång till den utrustning som krävs.