DN DEBATT 200730.Coronapandemin har gjort att arbetsgivare och lärosäten snabbt har ställt om till digitalt distansarbete. Det faktum att tekniken fungerat på många håll tas som intäkt för att öppna kontorslandskap nu kan ersättas med hemarbete. Men bilden att ny teknik alltid är bättre än gammal är felaktig, skriver Nina Wormbs, professor i teknikhistoria.