Distansarbete uppmuntras för att minska smittspridningen av coronaviruset, men det finns baksidor med att jobba hemma. En av dem är smärta i rygg och nacke, något som flera behandlare vittnar om.