Skyller på dålig skyltning i skadeanmälan: Insåg inte att jag hamnat på rälsen.