DN 12/10 2018. Det finns inte länge något som hindrar svenska politiker från att avskaffa särbeskattningen av digital journalistik. Ändå finns det risk för att beslutet sölas bort. Det får inte ske.