Med hjälp av digital teknik tränar Emma Ramsell och hennes vänner på LSS-boendet Storfjällvägen i Östersund. Forskare har följt träningen och ser nu goda resultat. – Det är tydligt att digital träning fungerar väldigt bra för den här målgruppen, säger Marie Ohlsson.