Den digitala samvaron ökar inte förståelsen av andra, skriver medieforskaren Anja Hirdman.