Föräldrar till barn som har övervikt eller fetma tackar inte alltid ja till den hjälp som erbjuds av regionen. Det menar Jessica Miregård, samordnande dietist på Region Sörmland. – Familjen måste vara motiverad och inse att en förändring behövs, man kan inte tvinga dem.