Datainspektionen kommer inte att överklaga förvaltningsrättens beslut om att tillåta kameraövervakning av Bäckby torg.