Den 28-årige Brenton Tarrent är född och uppvuxen i Australien.