Både säkerhetsaspekten och frågan kollektivavtal har diskuterats frenetiskt.