Den som fortfarande har ett frisktandvårdsavtal konkurrerar med barn, äldre och akuta fall om en tid hos tandläkaren. ”Det är hård konkurrens om de bristfälliga resurser som finns”, säger Tomas Josefsson på folktandvården.