Dämpad löneutveckling, ökad arbetslöshet och fortsatt låga boräntor.Konjunkturinstitutets prognos innehåller tunga besked för svenskarnas privatekonomi.Sparekonomen Johanna Kull hjälper att förklara.