Området i centrala Östersund är idag en parkering och tanken var att bygga ett nytt stadskvarter med bostäder. Men nu upphäver länsstyrelsen kommunens detaljplanen för Skjutbanan 1 i Östersund. Den tar inte tillräcklig hänsyn till riksintresset för kulturmiljövård som området omfattas av, menar länsstyrelsen.