Örnsköldsviks står inför ett maktskifte. Kommunen kommer för första gången att styras av Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna. Först på dagordningen för ”Ö-viksalliansen” finns lagen om valfrihetssystem inom hemtjänsten. – Vi ska försöka genomföra den så fort det går, säger Anna-Britta Åkerlind (C), kommunstyrelsen blivande ordförande.