Wampanoagnationens förfäder deltog i måltiden som beskrivs som ursprunget till Thanksgiving.