Bakgrunden är vikande konjunktur och regeringens proposition om skatteutjämning.