Experter på ägande: Ryska och kinesiska intressen i Sverige behöver kartläggas. Politiken behöver värna lokala ägare och stärka vår beredskap även i detta avseende.