Inflationstider gör att fler kan råka illa ut • Våga öppna posten är ett av fogdens fem tips.