I år ser det ut att bli ett lyckosamt år för honungstillverkarna. Det efter att vårvädret varit gynnade för honungsbina.