David Lundbäck blev vittne till polisjakten vid Stortorget.