I flera dokument som handlar om Bäckby återkommer ordet ”Bäckbyandan”. Samma sak gäller när SVT pratar med boende i området. Vad innebär Bäckbyandan? Och känner alla som bor där igen den?