Med hjälp av stjärnor som Leonardo DiCaprio och Kim Kardashian skulle företagen slå sig in i köttindustrin.