Under förmiddagen besökte flera av de drabbade husvagnsägarna brandplatsen på Haparandavägen i Granloholm.