Området i fokus på Järvaveckan, DN följde lokalpolitikernas kamp för förändring.