Klimatförhandlingarna i Egypten har kantats av tröga förhandlingar och oenigheter. För att COP27 ska ses som framgångsrikt krävs handlingskraft och kompromisser, menar Björn-Ola Linnér professor och forskare i klimatpolitik vid Linköpings universitet. – De fattiga länderna tycker inte att de rika länderna har tagit ansvar, säger han.