Så här ser skylten för de nya cykelöverfarterna i Växjö ut. Men vad innebär skylten egentligen?