Under onsdagen väntas ett första avtal mellan USA och Kina skrivas under.