Artskyddsbrott gäller både växter och djur och regleras i miljöbalken. Exempel på artskyddsbrott inom växtriket kan vara att plocka fridlysta växter, att samla in frön eller att plocka delar.