Migrationsverket avslog deras ansökan om familjeåterförening.