Det går bra för Sverige. Socialdemokraterna tror på framtiden. Varje generation ska kunna få det bättre än sina föräldrar. Detta kräver modiga beslut, ekonomiska investeringar och en tydlig omfördelningspolitik. Detta väljer socialdemokraterna före orättvisa skattesänkningar. Vi tror på ett jämlikt samhälle där vi investerar i välfärden.