Kanske har både barn och vuxna slutat förvänta sig ständigt fläng.