Rickard Nordström vänder sig emot privat vård och grundskola.