Jag tror aldrig att jag tänkte på döden innan jag blev pappa.Inte min egen i varje fall.Men sedan.