Politiska beslut måste kunna fattas också på digitala möten.