Skogsstyrelsen måste ägna mer tid åt att värdera fjällnära skog där markägaren nekats avverkning. Linnéa Edwang Stridbo ser att hon kommer att tillbringa mer tid på värdering framöver.