Region Skåne planerar man nu för hur man praktiskt ska genomföra covid-19-vaccinationer av skåningarna. Personer över 70 år och vuxna med medicinska riskfaktorer kommer sannolikt att erbjudas vaccin först.